Krav på vetenskapliga artiklar

En vetenskaplig artikel (se kravlista) skall vara tydlig och gå att förstå för de personer som jobbar inom samma arbetsområde. Det kan handla om forskning om gammaglobulin eller om autoimmuna sjukdomar. Det kan vara en teknikhöjd som är mycket avancerad men innehållet måste vara strukturerat och tydligt samt absoluta krav på att det går att reproducera. Material som inte är reproducerbart är ointressant och kan slängas direkt då det inom forskningsvärlden anses som illojalt och fusk. Att skriva den på svenska är en klar nackdel då hela forskningsvärlden kommunicerar på engelska och alla erkända magasin och artikelregister finns på engelska. Ofta skrivs uppsatsen på svenska för att sedan översättas av ett proffs men i de lägen finns alltid en risk att den som översätter missar vitala bitar och därigenom gör en felaktig översättning.

Comments are closed.